Installationsprogram för SoundLink® Air Wi-Fi®

Översikt

SoundLink® Air Wi-Fi Setup Application erbjuder ett enkelt sätt att installera AirPlay®-funktionen för det digitala musiksystemet SoundLink® Air.  Programmet vägleder dig steg för steg igenom processen för att ansluta SoundLink® Air till det trådlösa nätverket och aktivera AirPlay.

Starta programmet

För Windows:

Klicka på för att se vilka minimikrav som gäller för datorn.

  • Klicka på knappen "Nerladdning för Windows".
  • I fönstret Filhämtning klickar du på Kör eller Spara.
  • Om du väljer Kör följer du anvisningarna för att slutföra installationen.
  • Om du väljer Spara väljer du var du vill spara filen Bose_Soundlink_Air_Setup_application.exe. Starta sedan programmet från hårddisken och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

Nerladdning för Windows »

För Mac:

Klicka på för att se vilka minimikrav som gäller för datorn.

  • Klicka på knappen "Nerladdning för Mac".
  • Öppna den nerladdade dmg-filen och dubbelklicka sedan på ikonen Bose SoundLink® Air Wi-Fi Setup Application.
  • Följ anvisningarna i programmet för hur du slutför installationen.

Nerladdning för Mac »

För avancerade iOS-enheter:

För iPhone-, iPad- eller iPod Touch-enheter klickar du på länken Advanced device (Avancerad enhet) för att få mer information.

Vanliga frågor

Varför behöver jag detta program?

Innan du kan börja använda AirPlay-funktionen med SoundLink® Air-systemet måste du först ansluta det till ditt trådlösa nätverk.  Installationsprogrammet för det trådlösa nätverket innehåller de funktioner som krävs för att du ska kunna lägga till viktig nätverksinformation, till exempel nätverksnamn och lösenord, som sedan överförs till SoundLink® Air-systemet (via en USB-kabel) så att systemet får rätt behörighet för att anslutas till det trådlösa nätverket.

Vad behöver jag veta innan jag börjar?

Du måste ha tillgång till en internetanslutning och ha inloggningsuppgifterna för nätverket till hands.

Vilket operativsystem och vilken typ av nätverk behöver jag för att kunna ladda ned och använda programmet?

Följande minimikrav gäller för att kunna installera programmet:

Windows-användare:

300 MHz processor (1 GHz för Vista eller Windows 7) 32- eller 64 bitar

128 MB RAM (Windows XP); 512 MB RAM (Vista Home Basic); 1 GB (övriga Vista-versioner och Windows 7 32 bitar); 2 GB (Windows 7 64 bitar)

Internetanslutning

25.2 MB tillgängligt utrymme på hårddisken

USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

Mac-användare:

OS v10.6 (Snow Leopard), OS v10.7 (Lion) eller OS v10.8 (Mountain Lion)

Intel-processor

1 GB (Snow Leopard)

Internetanslutning

32 MB tillgängligt utrymme på hårddisken

USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

*Du måste även ha fullständig administrationsbehörighet för att ladda ned och installera programmet.

Trådlöst nätverk:

Trådlös router med stöd för 802.11g

SSID (namn på trådlöst nätverk)

Säkerhetstyp och lösenord, om tillämpligt.

SoundLink® Air kan inte användas i Enterprise-nätverk

Måste jag ha administrationsbehörighet för att ställa in SoundLink® Air?

Ja, du måste ha fullständig administrationsbehörighet för att kunna ladda ned installationsprogrammet för SoundLink® Air.

Är installationsprocessen enkel att utföra?

Ja.  När du laddat ned installationsprogrammet för Bose® SoundLink® Air® kommer du att vägledas igenom processen steg för steg.  Detta bör inte ta mer än 10 minuter.

Kommer jag att behöva detta program i framtiden?

Installationsprogrammet för Bose® SoundLink® Air® behövs endast när du ansluter SoundLink® Air första gången till ett nätverk.  I SoundLink® Air sparas upp till fyra unika nätverksprofiler för att underlätta anslutningen.  Programmet är temporärt och du måste ladda ned det från www.bose.com/wifisetup om du skulle behöva det i framtiden.

Om jag inte har en kompatibel dator finns det då andra sätt att installera SoundLink® Air-systemet?

Nej, installationsprogrammet för det trådlösa nätverket är den rekommenderade metoden. Läs SoundLink® Air-systemets bruksanvisning här om du vill veta mer om en alternativ metod som kan användas när du inte har en dator eller om din dator inte uppfyller minimikraven här ovan.

Hur hittar jag MAC-adress för mitt SoundLink® Air-system?

MAC-adressen för SoundLink® Air hittar du genom att ladda ned och köra installationsprogrammet för SoundLink® Air och ansluta systemet till datorn via den medföljande USB-kabeln.  Välj hjälpen i det övre vänstra hörnet av programmet och sedan "Systeminformation".  I fönstret som öppnas visas systeminformation, till exempel programversioner, serienummer och MAC-adress.

Bruksanvisning

Felsökning

Om installationen inte fungerar klickar du på länke technical support för att få hjälp.