Aby odtworzyć płytę CD, umieść ją (etykietą do góry) w szczelinie CD poniżej wyświetlacza na przednim panelu. Odtwarzacz płyt automatycznie wsunie płytę i rozpocznie odtwarzanie.

Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania podczas odtwarzania płyty CD:

Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania: Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie płyty CD. Po wstrzymaniu odtwarzania zaczyna migać czas, który upłynął. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Przyciski wyszukiwania/ścieżki

Poprzednia wyszukana pozycja/ścieżka: Naciśnij jeden raz, aby przejść do początku bieżącej ścieżki. Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do początku poprzedniej ścieżki.

Następna wyszukana pozycja/ścieżka: Naciśnij jeden raz, aby przejść do następnej ścieżki.

Przyciski strojenia/MP3

Strojenie/MP3: Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko przewinąć ścieżkę wstecz lub do przodu.

Przycisk wysuwania/zatrzymania

Wysunięcie/zatrzymanie Naciśnij jeden raz, aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD. Naciśnij ponownie, aby wysunąć płytę CD. Jeżeli płyta CD jest odtwarzana, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zatrzymać i wysunąć płytę CD.

Uwaga: Rozpoczęcie odtwarzania zatrzymanej płyty CD zawsze powoduje wznowienie odtwarzania od miejsca zatrzymania.

Podczas odtwarzania płyty CD, informacje dotyczące źródła CD pojawiają się na wyświetlaczu.

Wyświetlanie stanu płyty CD

Uwaga: Jeżeli płyta CD zostanie wysunięta, ale nie zostanie wyjęta ze szczeliny odtwarzacza CD w ciągu 10 sekund, odtwarzacz CD wsunie płytę z powrotem, jednak nie rozpocznie odtwarzania.

Przestroga: NIE WOLNO umieszczać w odtwarzaczu miniaturowych płyt CD lub płyt CD o kształcie innym niż okrągły. Takie płyty nie są prawidłowo odtwarzane i wysuwane przez system.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinię.

Przepraszamy, że nie udało się znaleźć żądanych informacji. Możemy pomóc. Prosimy skontaktować się z nami.